Şef                             : Oğuzhan Kavruk

Solist                        : Cihat Aşkın

Genç Solist             : Emir Kemancı (Viyola)

Program