Şef                             : Murat Cem Orhan

Solist                        : Beste Tıknaz Modiri – Laçin Modiri

Genç Solist             : İrem Yayalar  (keman)

Program