Şef                             : Hakan Şensoy

Solist                        : Burak Bilgili

Genç Solist             : Esin Taşkın (viyolonsel)

Program